Εὐθὺς γὰρ ἡμάρτηκεν οὐράνιον ὅσον.


Εὐθὺς γὰρ ἡμάρτηκεν οὐράνιον ὅσον.

Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. Т.Т. 1—2. Ходячие и меткие слова. Сборник русских и иностранных цитат, пословиц, поговорок, пословичных выражений и отдельных слов. СПб., тип. Ак. наук.. . 1896—1912.

Смотреть что такое "Εὐθὺς γὰρ ἡμάρτηκεν οὐράνιον ὅσον." в других словарях:

  • Как небо от земли — Какъ небо отъ земли (далеко) иноск. отличіе, разница, большое разстояніе. Ср. Вы удивитесь, какое существуетъ разнообразіе белибердъ и какъ громадно можетъ быть разстояніе между ними. Небо и земля; солнце и сальная свѣча. Слонъ и моська,… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)