Circumvallare


Circumvallare
   • Circumvallare,
         см. Πολιορκία, Осада, 2.

Реальный словарь классических древностей. Под редакцией Й. Геффкена, Э. Цибарта. — Тойбнер. . 1914.

Смотреть что такое "Circumvallare" в других словарях:

  • circonvallation — [ sirkɔ̃valasjɔ̃ ] n. f. • 1640; du lat. circumvallare « entourer d un retranchement », de vallus « pieu, palissade » ♦ Fortif. Tranchée fortifiée, protégée par des palissades, établie par les assiégeants autour de la place assiégée pour se… …   Encyclopédie Universelle

  • circunvalar — (Del lat. circumvallare.) ► verbo transitivo 1 Dar la vuelta a un punto o lugar: ■ circunvaló la metrópoli para evitar los controles policiales. SINÓNIMO rodear 2 MILITAR Rodear una ciudad, una plaza o una fortaleza para atacarla o apoderarse de… …   Enciclopedia Universal

  • Circumvallate — Cir cum*val late, v. t. [L. circumvallatus, p. p. of circumvallare to surround with a wall; circum + vallare to wall, fr. vallum rampart.] To surround with a rampart or wall. Johnson. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • circumvallate — I. transitive verb ( lated; lating) Etymology: Latin circumvallatus, past participle of circumvallare to surround with siege works, from circum + vallum rampart more at wall Date: circa 1798 to surround by or as if by a rampart • circumvallation… …   New Collegiate Dictionary

  • circumvallate — circumvallation, n. /serr keuhm val ayt/, adj., v., circumvallated, circumvallating. adj. 1. surrounded by or as if by a rampart. 2. Anat. surrounded by a depression or wall like ridge. v.t. 3. to surround with or as if with a rampart. [1655 65;… …   Universalium

  • Circumvallatio — Contenido 1 Definición 2 Origen 3 En época romana 4 Técnica 5 Circumvallatio de Numancia …   Wikipedia Español

  • circonvallation — (sir kon val la sion) s. f. Terme de fortification. Tranchée avec palissade et parapet que font les assiégeants pour se garantir des attaques et pour couper les communications de la place avec le dehors. •   Cette effroyable circonvallation qu il …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

  • circonvallare — cir·con·val·là·re v.tr. OB TS milit. fortificare con un vallo o una trincea | cingere d assedio {{line}} {{/line}} DATA: 1723. ETIMO: dal lat. circumvallāre, comp. di circum intorno, vicino e vallāre munire di un vallo …   Dizionario italiano

  • circumvalaţie — CIRCUMVALÁŢIE s.f. 1. Ansamblu de fortificaţii executat de asediatorul unei cetăţi, unui oraş etc. contra vreunui atac dinafară. 2. Şosea de ocolire a unui oraş sau a altui centru aglomerat. [gen. iei, var. circumvalaţiune s.f. / < lat.… …   Dicționar Român

  • circumvallate — [ˌsə:kəm valeɪt] verb literary surround with or as if with a rampart. adjective 1》 literary surrounded or surrounding as if by a rampart. 2》 Anatomy denoting papillae near the back of the tongue, surrounded by taste receptors. Origin C17: from L …   English new terms dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.