dejicio


dejicio
dē-jicio, jēcī, jectum, ere [ jacio ]
1) сбрасывать, сваливать, низвергать (aliquem de ponte in Tiberim C; de saxo L и saxo T; d. aliquem equo V); валить, опрокидывать (arbores vi ventorum dejectae Dig); разрушать, рушить (d. statuas C; muros L; monumenta templaque H); обрушить (elatam securim in caput alicujus L)
d. lacrimas Prp — проливать слёзы
d. crines T — в беспорядке распустить волосы
d. se in mare Nep — броситься в море
aqua se dejecit PM — вода хлынула
2) пускать (equum in viam L)
3) срывать (libellos C)
4) спускать (togam de umero или ab umeris Su)
5) срубать (arbores L); отрубать, сносить (d. caput ictu ensis V)
6) бросать (sortem L, Cs, V); отбрасывать, удалять (quantum măli de humana condicione C)
7) очищать (alvum Cato, CC)
d. alvum superiorem Cato — извергать с рвотой
8) отнести, прибить (navem ad inferiorem partem insulae Cs)
9) опровергать (omnia negotia Sen); отвергать, отклонять (senatūs consulta Spart)
10) опускать, потупить (vultum V, Sen; oculos Q etc.)
dejectus oculos (vultum) V, St — опустив глаза
dejecto capite Q, Ap — понурив (повесив) голову
11) уложить, убить (paucis dejectis Cs; d. feras QC)
12) сбить (avem ab alto caelo V)
13)
а) свергнуть (jugum servīle a cervicibus C); согнать, прогнать, отбросить (d. hostes muro Cs)
dejectae vertice saxi caprae V — спугнутые с вершины скалы козы
б) выбить (praesidium loco munīto H; exercitum ex cartellis L); вытеснить (d. aliquem de agro communi C; de possessione fundi Dig)
d. de gradu (statu) C — привести в замешательство, выбить из колеи
14) отвергнуть домогательства, лишить надежды (на что-л.) (d. aliquem aedilitate, praetura C; honore L или de honore C)
d. aliquem L, C — отклонить чью-л. кандидатуру
dejectus eā spe Cs — лишившись этой надежды
dejectus opinione trium legionum Cs — лишённый надежды на получение трёх легионов
dejectă conjuge tanto V — лишившаяся такого супруга
15) отвращать, удалять (d. multum mali de humana condicione C); отводить (d. oculos ab или de aliquo)
oculos nusquam d. de aliquā re C — не сводить глаз с чего-л.
si tantulum oculos dejecerimus C — если мы немного отведём взоры, т. е. стоит нам хоть на минуту утратить бдительность
16) отклонить, отговорить, разубедить (d. aliquem de sententia C)

Латинско-русский словарь. 2003.

Смотреть что такое "dejicio" в других словарях:

 • ԳԼԵՄ — (եցի.) NBH 1 0559 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c ն. (լծ. յն. գիլի՛օ, գիլի՛նօ. եբր. կալալ.) κυλίω, κλίνω , ἁνατρέπω, καταβάλλω volvo, voluto, dejicio, averto Հոլովել իբրեւ զգիլ, որ է քար ողորկ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶԳԵՏՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 0727 Chronological Sequence: Early classical ն. ῤίπτω κατ’ ἑδάφους dejicio in solum, projicio in terram Զգետնի այսինքն ընդ գետին զարկուցանել, զընկենուլ յերկիր. գետինը ձգել՝ զարնել. ... *Զգետնեաց զնա դեւն ʼի միջի անդ, եւ ել ʼի նմանէ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԸՆԿԵՆՈՒՄ — (կեցի, կէց կամ կեաց, կեա՛.) NBH 1 0779 Chronological Sequence: Early classical, 8c ն. ῤίπτω, ῤιπτέω, ἁπορρίπτω , ἑκρίπτω, ἑκβάλλω, καταβάλλω jacto, dejicio, projicio, abjicio եւն. որ եւ գրի ԸՆԳԵՆՈՒԼ, նովին հնչմամբ. որպէս ներգործականն Անկանելոյ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՔԱՆԵՄ — (լքի, լիք.) NBH 1 0908 Chronological Sequence: Early classical, 10c, 12c ն. (լծ. լտ. լինքուօ, լիքուի). λείπω, παραλύω linquo, derelinquo, dejicio, rejicio, negligo. Ի բաց կամ ʼի վայր թողուլ. ընկնուլ յերեսաց. ʼի բաց արձակել՝ լուծանելքակել՝ մերժել… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿՈՐԾԱՆԵՄ — (եցի.) NBH 1 1120 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 11c ն. κατασπάω, καταβάλλω, καταιρέω , κατασκάπτω, στρέφω, ἁνατρέπω եւն. distraho, destruo, dejicio, everto, diruo եւն. Քարշելով ʼի վայր ընկենուլ. արկանել. ձգել. եւ Քակել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀՈԼՈՎԵՄ — (եցի.) NBH 2 0115 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ն. կամ չ. κυλέω volvo καταρρίπτω dejicio, praecipito. եբր. կալալ կամ չ. πίπτω cado. Գլել, գլորել, թաւալել. շրջել. իրօք կամ նմանութեամբ. փոխել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅՈՐՍԱՅՍԵՄ — (եցի.) NBH 2 0373 Chronological Sequence: 10c, 11c ն. καταβάλλω dejicio, prosterno. կ.չ. ὔπτιος κείμαι, κατάκειμαι supinus jaceo, decumbo եւն. Յորսայս արկանել. տապաստ արկանել. զգետնել. կռնըկի վրայ պառկեցնել. *Զհարիւր ութսուն հազար յասորւոց ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԿՈՒՆ — ( ) NBH 2 0430 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c ա. պ. նիկիուն. ταπεινός humilis, vilis. եւ բայիւ ταπεινόω, οῦμαι humilio, dejicio, or; vilesco βδελύζω sperno. Կոր. կորացեալ. նուաճեալ. ճնշեալ. ստորին.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆՈՒԱՍՏԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 2 0450 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c ն. ταπεινόω, ὐφίημι humilio, submitto, demitto, dejicio. Խոնարհեցուցանել. ցածուցանել. ʼի վայր իջուցանել. ընդ վայր հարկանել. զընկենուլ. *Նուաստացոյց զինքն մինչեւ ʼի ծառայի կերպարանս …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԱԽԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 2 0583 Chronological Sequence: Early classical ն. καταβάλλω, ἑκπλήσσω, καταπλήσσω dejicio, deturbo, prosterno, percello, stupefacio κατασείω exagito. Տալ պախիլ՝ որպէս ընդ վախս արկանելով. պակուցանել. սրտաբեկ առնել. ահացուցանել. կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՏԱՊԱԼԵՄ — (եցի.) NBH 2 0845 Chronological Sequence: 6c, 10c, 12c ն. καταστρέφω subverto, verto ἁποστρέφω averto ἁποκυλίω devolvo καταβάλλω dejicio, destruo κατασκάπτω effodio, diruo եւ այլն. կր. πίπτω cado ἁποσκαρίζω palpito եւ այլն. (լծ. հյ. Թաւալել. ռմկ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.