антикл

 • 1 антикл — сущ., кол во синонимов: 2 • астероид (579) • персонаж (103) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 2 Антикл — Антикл (др. греч. Ἀντίκλος)  персонаж древнегреческой мифологии[1]. Ахеец, сидевший в Троянском коне[2]. Хотел ответить на призыв Елены, подражавшей голосу его жены, но Одиссей зажал ему рот[3]. Согласно поэме Трифиодора, сын Ортикса,… …

  Википедия

 • 3 антикліналь — іменник жіночого роду …

  Орфографічний словник української мови

 • 4 антиклінальний — прикметник …

  Орфографічний словник української мови

 • 5 антикліналь — антиклиналь anticline, anticlinal fold *Аntiklinale, Antikiinalfalte, Sattel – складка верств гірських порід, обернена випуклістю догори, внаслідок чого в ядрі залягають більш давні за геологічним віком породи. За формою у плані розрізняють… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 6 антиклінорій — антиклинорий anticlinorium Antiklinorium велика і складна складчаста структура земних порід антиклінальної будови, яка утворюється на місці геосинклінальних прогинів. Характеризується загальним підняттям поверхні, дотичної до склепінь… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 7 антиклінальний — а, е, геол. Який має характер антикліналі …

  Український тлумачний словник

 • 8 антиклінорій — я, ч. Велика й складна складчаста структура гірських порід антиклінальної будови …

  Український тлумачний словник

 • 9 антиклімакс — у, ч., лінгв., літ. Спадна градація (див. градація) …

  Український тлумачний словник

 • 10 антикліналь — і, ж., геол. Складка верств гірських порід, повернена опуклістю догори; прот. синкліналь …

  Український тлумачний словник

 • 11 головна антикліналь донбасу — антиклінальна структура, що ділить Донецьку складчасту споруду на дві частини. Протяжність Г.а.Д. – 270 км, ширина 8 12 км. Складається з порід кам’яновугільної системи. В її осьовій частині є родовища ртуті, на крилах – поклади вугілля …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 12 брахіантикліналь — іменник жіночого роду антиклінальна складка гірських порід …

  Орфографічний словник української мови

 • 13 брахіантикліналь — і, ж. Коротка антиклінальна складка шарів гірських порід …

  Український тлумачний словник

 • 14 брахіантиклінальний — а, е. Стос. до брахіантикліналі …

  Український тлумачний словник

 • 15 брахіантикліналь — брахиантиклиналь brachyanticline Brachyantiklinalе коротка антиклінальна складка верств гірських порід. В середині її залягають давніші за геологічним віком породи. Падіння верств від центру. У плані має овальну форму …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 16 Олимпиада (хронология) — У этого термина существуют и другие значения, см. Олимпиада. Олимпиада в античности  четырёхлетний циклический период между двумя последовательными Олимпийскими играми в Древней Греции. Содержание 1 Летоисчисление по античным Олимпиадам …

  Википедия

 • 17 анти... — лат. Пр. Проти. Слово, яке в словах іншомовного походження виконує роль префікса, що означає проти, протилежний, ворожий: антипатичний, антидот, антицикльон, антивоєнний, антибіотикы, антикадот, антиклєрикальний, антиклєрикалізм, антильопа,… …

  Словник лемківскої говірки

 • 18 алтай — гірська система Азії, розташована на тер. Російської Федерації, Монголії та Китаю, простягається на 2000 км при макс. ширині 500 км. Складається з складної системи сильно розчленованих хребтів, які створюють вододіл рік Об, Іртиш, Єнісей та рік… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 19 залізні руди — железные руды iron ores Eisenerze природні мінеральні утворення з вмістом заліза у таких кількостях, при яких його економічно вигідно видобувати. Основні рудні мінерали: магнетит, мартит, гематит, сидерит, залізисті хлорити. Вміст заліза в З.р.… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 20 купол геологічний — купол геологический dome Gewölbe, Dom, Kuppel антикліналь ізометричної форми з падінням крил від центра (мал.). Довжина К.г. дорівнює ширині або не перевищує її більш ніж в 2 рази. Елементи К.г.: в і с ь лінія, що проходить через центр. частину… …

  Гірничий енциклопедичний словник